Jsme

projekční a inženýrská společnost, která se dlouhodobě specializuje na projektově-inženýrské práce, tak i na autorský a technický dozor v průběhu výstavby. Zákazníkům pomáháme s orientací v segmentu stavebnictví a přebíráme na sebe roli odborného garanta v průběhu realizace stavebního, inženýrského nebo projekčního díla.

Náš tým interních a externích pracovníků, vedený jednatelem společnosti Ing. Ladislavem Richtrem, má bohaté zkušenostmi se všemi typy zakázek pro zákazníky jak z privátní, tak státní sféry.

Máme

za sebou řádný kus práce, nepřeberné množství projektů, autorských a odborných dohledů. Máme bohaté zkušenostmi s inženýrskými pracemi v průběhu celé stavby včetně jejich příprav a jednání s příslušnými úřady státní a regionální správy.

Nabízíme

  • Osobní přístup
  • Vysokou odbornost
  • Spolehlivost
  • Kvalitu
  • Dodržování termínů
  • Rozumné ceny
  • Vysoké pracovní nasazení